เกี่ยวกับเรา

 

           MyStar เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) การซื้อ/ขายสินค้าออนไลน์ที่ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด สร้างขึ้นเพื่อเป็น “สื่อกลาง” ระหว่างผู้ขายสินค้ากับผู้ซื้อ สินค้า จัดเป็นธุรกิจเชิงตลาดแบบตรง  ที่ทำการตลาดด้วยการใช้สื่อช่องทางต่างๆ เป็นเครื่องมือนำเสนอขายสินค้า เช่น เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ MyStar “


            MyStar (Platform)
จะมีรายได้มาจากค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าใน MyStar (Platform) เพื่อนำมาแบ่งจัดสรรให้กับสมาชิก และไม่เพียงแต่การซื้อ/ขายสินค้า แต่ใน MyStar ยังสามารถเติมเงินออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้ขายสินค้าและสมาชิก MyStar บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั้งแบบขายตรง และการตลาดแบบตรงกับ สคบ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

Main Menu