คำถามที่พบบ่อย

  1. MyStar คืออะไร

MyStar เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) “สื่อกลาง” ในการซื้อ/ขายสินค้าออนไลน์ระหว่างผู้ขายสินค้ากับลูกค้า

  1. บริษัทฯและสมาชิก ได้อะไรจาก MyStar (Platform)

บริษัทฯ และสมาชิก ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้าที่เกิดขึ้นใน MyStar (Platform)

  1. สิ่งที่สมาชิกได้รับหลังจากการซื้อสินค้ามาจากส่วนไหน?

สิ่งที่สมาชิก MyStar ได้รับนั้นมาจากส่วนแบ่งของค่าคอมมิชชั่นที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าใน MyStar (Platform)

  1. เหตุใด MyStar (Platform) ถึงมีบริการเติมเงินออนไลน์ และมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วหรือไม่?

MyStar (Platform) เชื่อมต่อระบบกับบริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงการคลังในการประกอบธุรกิจบริการ          การรับชำระเงินแทนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เหตุนี้ MyStar (Platform) จึงสามารถมีบริการการเติมเงินออนไลน์ได้

  1. MyStar (Platform) กับ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร?

MyStar (Platform)  เป็นธุรกิจย่อยของ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด

  1. MyStar (Platform) ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่?

การขึ้นทะเบียน MyStar(Platform) มี 2 ขั้นตอน

6.1 เมื่อวันที่ 20/1/2563 บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ลงนามเซ็น MOU ร่วมกับ บริษัท 158 แอทเวิร์ค จำกัด เพื่อทำตลาดและขยายสมาชิกของระบบ MyStar(Platform)  และ 16/2/2563ได้จัดพิธีลงนามเซ็น MOU อีกครั้งโดยมีการจัดงานเปิดตัวโครงการ MyStar(Platform) ที่บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด 22/22 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ

6.2 บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการเปิดบริษัท มายด์ สตาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และได้ยื่นขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงต่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 หนังสือเลขที่ นร 0312/6292 เลขที่คำขอ 71/2563

Main Menu