เงื่อนไขในการคืนสินค้าและเครมสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าและเครมสินค้าได้เนื่องจาก:
● สินค้าชำรุด/ เสียหาย
● จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด เป็นต้น
● สินค้าใช้การไม่ได้
● สินค้าที่ได้รับผิดไปจากการบรรยายสินค้าไปมาก

หมายเหตุ: ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ MyStar 02-105-4418 ภายใน 15 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า
หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ จะไม่ได้รับอนุญาต


*ค่าจัดส่งสินค้าในการคืนหรือเครมลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

Main Menu